மொழியை மாற்றவும்

பதிவுபெறு for இலவசம் இந்தியாவில் சிறந்த ஜோதிடர்களை அணுக

நிகழ்நிலை ஜோதிடர்


logo min
User Steps for Dial199 User Steps for Dial199
 • வேத ஜோதிடம், எண் கணிதம், வாஸ்து, டாரட் கார்டு படித்தல்
 • இந்தி, ஆங்கிலம்
 • 9 Years
 • 30/min
 • வேத ஜோதிடம்
 • இந்தி, ஆங்கிலம்
 • 5 Years
 • 31/min
 • வேத ஜோதிடம்
 • இந்தி, ஆங்கிலம்
 • 7 Years
 • 37/min
 • வேத ஜோதிடம், கே.பி ஜோதிடம்
 • இந்தி, ஆங்கிலம்
 • 9 Years
 • 31/min
 • வேத ஜோதிடம், வாஸ்து, பிரஷ்னா குண்ட்லி
 • இந்தி, ஆங்கிலம்
 • 35 Years
 • 500/min
 • டாரட் கார்டு படித்தல்
 • இந்தி, ஆங்கிலம், மராத்தி
 • 10 Years
 • 43/min
 • வேத ஜோதிடம், டாரட் கார்டு படித்தல்
 • இந்தி
 • 31 Years
 • 40/min
 • வேத ஜோதிடம், எண் கணிதம், பிரஷ்னா குண்ட்லி
 • இந்தி, ஆங்கிலம்
 • 12 Years
 • 30/min
 • வேத ஜோதிடம், எண் கணிதம், வாஸ்து, டாரட் கார்டு படித்தல்
 • இந்தி, ஆங்கிலம்
 • 9 ஆண்டு
 • 30/நிமிடம்
 • வேத ஜோதிடம்
 • இந்தி, ஆங்கிலம்
 • 5 ஆண்டு
 • 31/நிமிடம்
 • வேத ஜோதிடம்
 • இந்தி, ஆங்கிலம்
 • 7 ஆண்டு
 • 37/நிமிடம்
 • வேத ஜோதிடம், கே.பி ஜோதிடம்
 • இந்தி, ஆங்கிலம்
 • 9 ஆண்டு
 • 31/நிமிடம்
 • வேத ஜோதிடம், வாஸ்து, பிரஷ்னா குண்ட்லி
 • இந்தி, ஆங்கிலம்
 • 35 ஆண்டு
 • 500/நிமிடம்
 • டாரட் கார்டு படித்தல்
 • இந்தி, ஆங்கிலம், மராத்தி
 • 10 ஆண்டு
 • 43/நிமிடம்
 • வேத ஜோதிடம், டாரட் கார்டு படித்தல்
 • இந்தி
 • 31 ஆண்டு
 • 40/நிமிடம்
 • வேத ஜோதிடம், எண் கணிதம், பிரஷ்னா குண்ட்லி
 • இந்தி, ஆங்கிலம்
 • 12 ஆண்டு
 • 30/நிமிடம்

இலவச ஜோதிடம் படித்தல்


logo min
சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஜெயந்தி 2021 பவுஷா புத்ராடா ஏகாதாசி 2021 குடியரசு தினம் 2021 பவுஷ் பூர்ணிமா விரதம் 2021 ஷட் தில ஏகாதசி 2021 மகா அம்வாசை 2021 கும்ப சங்கராந்தி 2021 வசந்த பஞ்சமி  2021 சரஸ்வதி பூஜை 2021 ஜெய ஏகாதசி 2021 மகா பூர்ணிமா விரதம் 2021 விஜய ஏகாதசி 2021 மகா சிவராத்திரி 2021 பால்குன் அம்வாசை 2021 ஆமாலக்கி ஏகாதசி 2021 ஹோலிகா தஹன் 2021 பால்குன் பூர்ணிமா விரதம் 2021 ஹோலி 2021 பாப்மச்னி ஏகாதசி 2021 சித்ரா அம்வாசை 2021 உகாதி 2021 கடசாத்பனா 2021 குடி பத்வா 2021 மா ஷைல்புத்ரி பூஜை 2021 சித்ரா நவராத்திரி 2021 செட்டி சந்த் 2021 பிரம்மச்சாரினி மாதா 2021 அம்பேத்கர் ஜெயந்தி 2021 பைசாகி 2021 சந்திரகாந்தா மாதா 2021 குஷ்மந்தா மாதா 2021 ஸ்கந்தமாதா மாதா 2021 காத்யாயனி மாதா 2021 கல்ராத்ரி மாதா 2021 மஹாகவுரி மாதா 2021 ராம் நவமி 2021 சித்ததாத்ரி மாதா 2021 சித்ரா நவராத்தி பவுர்ணமி 2021 கமாடா ஏகாதாசி 2021 அனுமான் ஜெயந்தி 2021 சித்ரா பூர்ணிமா விரதம் 2021 வருதிணி ஏகாதசி 2021 விஷாகா அமாவாசை 2021 அக்‌ஷய திரிதி 2021 மோகினி ஏகாதசி 2021 வைஷாக் பூர்ணிமா விரதம் 2021 அபரா ஏகாதாசி 2021 ஜீஷ்த அம்வாசை 2021 நிர்ஜலா ஏகாதாசி 2021 ஜீஷ்த பூர்ணிமா விரதம் 2021 யோகினி ஏகாதசி 2021 ஆஷாத அம்வாசை 2021 ஜகன்னத் ரத யாத்ரா 2021 ஆஷாதி ஏகாதசி 2021 குரு பூர்ணிமா 2021 காமிகா ஏகாதசி 2021 சரவண அம்வாசை 2021 ஹரியாலி தீஜ் 2021 நாக பஞ்சமி 2021 சுதந்திர தினம் 2021 சரவண புத்ரதா ஏகாதசி 2021 ஓணம் / திருவோணம் 2021 ரக்ஷா பந்தன் 2021 சரவண பூர்ணிமா வேகமாக 2021 கஜரி தீஜ் 2021 கிருஷ்ணா ஜன்மாஷ்டமி 2021 அஜா ஏகாதசி 2021 பத்ரபாதா அமாவாசை 2021 ஹார்டலிகா தீஜ் 2021 கணேஷ் சதுர்த்தி 2021 பார்ஸ்வ ஏகாதசி 2021 ஆனந்த் சதுர்தாஷி 2021 பத்ரபடா பூர்ணிமா விரதம் 2021 இந்திர ஏகாதசி 2021 காந்தி ஜெயந்தி 2021 அஸ்வின் அம்வாசை 2021 கடசாத்பனா 2021 சரத் நவராத்திரி 2021 கல்பரம்பா 2021 நவபாத்ரிகா பூஜை 2021 துர்கா பூஜை - அஷ்டமி பூஜை 2021 துர்கா மகா நவமி பூஜை 2021 துர்கா விசர்ஜன் 2021 தசரா 2021  சரத் நவராத்ரி பவுர்ணமி 2021 பாபன்குஷா ஏகாதசி 2021 அஸ்வின் பூர்ணிமா விரதம் 2021 கர்வா சௌத் 2021 ராம ஏகாதசி 2021 தாந்திராஸ் 2021 தீபாவளி 2021 கார்த்திக் அமாவாசை 2021  நரக் சதுர்தாஷி 2021 கோவர்த்தன் பூஜை 2021 பாய் டூஜ் 2021 சாத் பூஜை 2021 தேவதான ஏகாதசி 2021 குழந்தைகள் தினம் 2021 கார்திக் பூர்ணிமா விரதம் 2021 உட்பனா ஏகாதசி 2021 மார்கசீர்ஷ அமாவாசை 2021 மோக்ஷா ஏகாதசி 2021 மார்கசீர்ஷ பூர்ணிமா விரதம் 2021 கிறிஸ்துமஸ் 2021 புத்தாண்டு 2022
Place New Delhi, Delhi, India
Date Wednesday, 20 Jan, 2021
Tithi Shukla-Saptami
Paksha Shukla-Paksha
Sunrise 7:14:1
Sunset 17:50:36
Moonrise 11:44:48
Moonset 0:33:54
Nakshatra Revati
Nakshtra Till 12:38:6
Yog Siddh
Yog Till 19:29:41
Karan Vanija
Surya Rashi Capricorn
Chandra Rashi Pisces
Rahu Kal 12:32:18 - 13:51:52

ஜோதிடம்


logo min

Astrology as a predictive ancient science assists to Astrologers and fortune tellers and dive deep into the study of an individual unique traits right from the time he or she is born, the individual’s strong point and weak points and life ahead, etc. The zodiac sign is the series of constellations through which the Sun, the Moon and the life giver planets transit moves across the sky. There are many passionate believers who feel that the future can indeed be predicted by studying the position of the Sun, the Moon and the planets’ position at the time of birth. There are various popular schools like Akhil Bhartiya Vedic Shikshan Avam Parshikshan Sansthan of astrology and others are in worldwide and significant among these are – Western, Indian, and others. The astrological chart which holds an all-important place in astrological readings is of course, what we commonly refer to as the ‘Horoscope’. This acts as a Destiny guide to analysing one’s future, likes, dislikes and events that are likely to occur in one’s life as per interpretations available in astrology.

மீடியா கூட்டாளர்கள்


logo min
 • Acharya V Shastri
 • Razorpay
 • Go Daddy
 • Web Astrologers