மகர சுகாதார ஜாதகம் 2021

சனி ப்பெயர்ச்சி யால் சில மன கவலைகள், மன உளைச்சல் கள் ஏற்படும். கீல்வாதம் அல்லது வாத வலி தொடர்பான எந்த நோய் பற்றியும் நீங்கள் மிகவும் ஆயுத்தமாக இருங்கள். செரிமானக் கோளாறுகள் தான் வருடத்தின் நடுப்பகுதியில் கவலைக்கு காரணமாக இருக்கலாம். மேலும் ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் 2021 இருந்து மாதங்களில் காயம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். தியானம் ஒரு கருணை விளைவை கொடுக்க முடியும்.