தனுசு பிறந்த 2021 காதல் வாழ்க்கை ஜாதகம்

இந்த ஆண்டு காதலர்களுக்கு குரு 2-ம் வீட்டைப் பரிவர்த்தனை செய்யும் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் சுப பலன்களை த் தருவார். திருமணம் செய்ய விரும்புவோருக்கு ம் இது ஒரு நல்ல காலம். வரப்போகும் ஆண்டில் திருமணம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் தீரும். இதே முடிவுகளை ஆண்டின் கடைசி காலாண்டில் கணிக்க முடியும். ஆனால் அதே நேரத்தில் நீங்கள் ஏப்ரல் முதல் ஆகஸ்ட் 2021 வரை நீங்கள் கவலை இருக்க வேண்டும், இது ஒருவருக்கொருவர் உறவுகள் மற்றும் திருமணத்தின் நோக்கத்திற்காக விரும்பிய முடிவுகளை கொடுக்க முடியாது. இந்த முறை உங்களை பதட்டமாகவும், சோர்வாகவும் வைத்திருக்கக்கூடும்.