சரத் நவராத்ரி பவுர்ணமி


logo min

ஷரத் நவராத்ரி பரான 2021 தேதி மற்றும் முகூர்த்தம்

ஷரத் நவராத்திரியின் பத்தாம் நாளில் செய்யுங்கள்; ஷர்தியா நவராத்திரியின் கொத்து முடிவுக்கு வரும் நாளாக டாஷ்மி திதி நினைவுகூர்கிறது. பரணையை எப்போது கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பது ஒரு மர்மமாகவே இருக்கிறது, அதாவது நவாமி அல்லது தசாமி. மிமன்சாஸைப் பொறுத்தவரை, நவராத்திரி பரணம் தசமியில் நிகழ்த்த வேண்டும். அவர்களைப் பொறுத்தவரை, நவாமி திதியில் நோன்பு அனுசரிக்கப்படுவதால், தாசமி திதி பரணனுக்கு சிறந்தது என்று கூறும் நூல்கள் ஏராளமாக உள்ளன. நவமி திதி இரண்டு நாட்களில் நடக்கிறது என்றால், முதல் நாள் நோன்புக்கான ஒரு நாளாகவும், மறுநாள் நவராத்திரி பரணைக்காகவும் வைக்கப்பட வேண்டும். ஷரத் நவராத்திரி பூஜனுக்கு கடைசி நாள் என்பதால், பகவதி துர்கா விசர்ஜன் ஷோடாஷோப்சார் பூஜைக்குப் பிறகு இந்த நாளில் செய்யப்பட வேண்டும்.

பூஜைக்குப் பிறகு வரும் சடங்குகளில் பிராமணர்களுக்கும் ஒன்பது சிறுமிகளுக்கும் உணவு மற்றும் பரிசுகளை வழங்குதல் அடங்கும். இது கன்யா பூஜன் என்ற பெயரிலும் அறியப்படுகிறது.

இந்த சரத் நவராத்திரி, மா ஆதிசக்தி உங்களுக்கு ஆரோக்கியம், செல்வம் மற்றும் செல்வம் ஆகியவற்றை ஆசீர்வதிப்பதாக டயல் .199 நம்புகிறது.

2021 இல்  சரத் நவராத்ரி பவுர்ணமி எப்போது?

ஷரத் நவராத்திரி பரணா 2021 முஹுரத்

2021 அக்டோபர் 15 வெள்ளிக்கிழமை

நவராத்திரி பரண நேரம்: 06:21:33 க்குப் பிறகு